“Бабинден във Велинград – музикално-танцова постановка за финал на проект „Съхраняване и развитие на местното културно наследство и традиции чрез изработване на фолклорни носии за подготовка и представяне на фолклорно-танцова постановка „Бабинден във Велинград“

Постановката “Бабинден във Велинград” се реализира чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и със съдействието на МИГ „Белово, Септември, Велинград“. Читалището получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 18 201 лв. по проекта „Съхраняване и развитие на местното културно наследство и традиции чрез изработване на фолклорни носии за подготовка и представяне на фолклорно-танцова постановка „Бабинден във Велинград“. По него бе създадена и представена в специален концерт на 13 декември музикално-танцовата постановка „Бабинден във Велинград“. Постановката “Бабинден във Велинград” се реализира с ентусиазма и усилията на целия творчески екип на читалището, с любовта на всички участници /самодейци/ и не на последно място с новите костюми, скарпини и цървули, изработени от “Шевица ЕООД” гр.Благоевград и Скарпини, Цървули и Танцови Облекла – Дюкян “На Орото”, София. Благодарности на всички! Весели празници!

Leave a Reply

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: