Легенда за Тодоров камък и Куршум тепе

Отдавна живял в този край /с. Драгиново/ Тодор Овчар.  Вест получил Тодор, че отвлекли сестра му. Замлъкнал кавалът на овчарина. Закипяла за отмъщения буйната юнашка кръв. Събрал дружина, все отбор юнаци, заклел ги да не бъдат повече роби. В потайни доби открили и наказали изедника, а жълтиците му на сиромасите раздали. Засвирил отново кавалът. От високата скала Тодор свирел, а дружината му около него играела. После вързали пръстен на клончето на самотен стар бук. Всички се изредили да го целят и улучват. Тодор наблюдавал и най-накрая взел пушката  и гръмнал. Куршумът му минал през пръстена и се забил в отсрещния хълм. Оттогава скалата се нарича Тодоров камък, а  отсрещният баир – Куршум тепе.

Leave a Reply

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: