Фолклорни семинари

Учители от училищата във Велинград и Драгиново, художествени ръководители, читалищни дейци и ръководители на клубове за народни танци взеха участие във фолклорни семинари на тема „Фолклорната музикална култура на Велинградско – старите традиции в съвременността“. Двете работни срещи се организираха от ОНЧ „Св. св. Кирил и Методий-1905“ като част от поредицата събития и дейности по проект „Наследство“, получил безвъзмездно финансиране чрез програмата „Ти и Lidl“ за по-добър живот“. Лектор на фолклорните семинари бе д-р Петьо Кръстев, композитор, диригент и сътрудник към БАН. В презентацията си той насочи вниманието към етническите общности в региона, спецификата на традиционната музика, характерните инструменти, както и творческото преосмисляне на фолклора от Велинградско чрез различните разработки на песни и музикално-танцови произведения. В семинара бе предвидена и демонстрационна част. Характерни местни хора показаха хореографът Аделина Пещерска и музикалният педагог Иван Пещерски.

Leave a Reply

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: