Какво е чудо станало

Какво е чудо станало

Какво е чудо станало,

какво е чудо станало,

станало във това село Чепино?

Сабрале ми са, набрале,

набрале всичките бански маджире.

В Стамбула града да идат,

в Стамбула града да идат да идат

в Стамбула града голема.

Вървели що са вървели,

вървели стиганли Тунджа голема.

Препило им се водица,

препило им се водица,

водица Тунджа е матна предошла.

Па са рукнале, букнале,

букнале Чепино мило Чепино.

Как ша та тебе заборим

как ша та тебе заборим,

заборим с тия студени чучуре.

С тия студени чучуре, чучуре

с тия горещи гьольове.

Песента се изпълнява от Мъжка фолклорна група “Чепинци” към ПАНПТ “Чепино”. Песента е местна от с.Чепино Баня, днес квартал на Велинград.

Leave a Reply

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: