ВОЙ, АРМЪН МАКЕДОНЛАЦ

ВОЙ, АРМЪН МАКЕДОНЛАЦ            ВИЕ, АРМЪНИ, МАКЕДОНЦИ

Вой армънъ Македонлац, леле (2)            Вие, армъни, македонци, леле,

Ника вой ва въ дорниц (2)                        още ли вие ще спите?

Ника вой ва въ дорниц, леле (2)               Още ли вие ще спите, леле,

Ника ну въ дищептац (2)                          Още ли не сте се събудили?

Ника ну въ дищептац, леле (2)                  Още л не сте се събудили, леле,

Лимба воста с въ къфтац (2)                     езика ваш да си потърсите?

Лимба воста с въ къфтац, леле (2)            Езика ваш да си потърсите, леле,

Къ въ хиц армънъ курац (2)                      че сте си армъни чисти.

Къ въ хиц армънъ курац, леле (2)             Че сте си армъни чисти, леле,

Ди Христолу пътидзац                             от Христос кръстени.

Ди Христолу пътидзац, леле (2)               От Христос кръстени, леле,

Ди Стъмария нкорунац (2)                       и от Света Богородица венчани.

Псента се изпълнява от група за армънски фолклор от Велинград и Ракитово “Кънтиклу носту”. Песента е преселническа.

Leave a Reply

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: