НЪ ФЯТА ДИ ЯНИНА                        

НЪ ФЯТА ДИ ЯНИНА                          ЕДНО МОМИЧЕ ОТ ЯНИНА

Нъ фята ди Янина бре (2)                    Едно момиче от Янина, бре,

нъ фята ди Янина бре                          едно момиче от Янина, бре,

джонли яра ди М’поли    2                   приятелят ѝ беше от Москополи.

Джонли яра ди М’поли бре (2)            Приятелят ѝ беше от Москополи, бре,

Джонли яра ди М’поли бре                 приятелят ѝ беше от Москополи, бре,

ей дои ш’ся ндъмъся.              2           те двамата се срещаха.

Ей дои ш’ся ндъмъся бре (2)               Те двамата се срещаха, бре,

Ей дои ш’ся ндъмъся бре                    те двамата се срещаха

пи унъ пунти ратимъ.          2               на един паянтов мост.

Ци стай фята пи пунти бре (2)            Какво правиш, момиче, на моста, бре,

ци стай фята пи пунти бре                 какво правиш, момиче, на моста, бре?

пунтя ясти ратима.                2            Моста е паянтов.

Пунтя ясти ратима бре (2)                  Моста е паянтов, бре,

пунтя ясти ратима бре                       моста е паянтов, бре,

нь’ямо джони лъндзито.    2               аз си имам приятел болен.

Нь’ямо джони лъндзито бре (2)         Аз си имам приятел болен, бре

нь’ямо джони лъндзито бре               аз си имам приятел болен, бре

ций тикни ти рустико.            2           какво се е сетил за понуда.

Ций тикни ти рустико бре (2)             Какво се е сетил за понуда, бре

ций тикни ти рустико бре                  какво се е сетил за понуда, бре

каш дулци ди епурлу.          2              прясно сирене от зайци.

Песента се изпълнява от група за армънски фолколр от Велинград и Ракитово “Кънтиклу Носту” Песента е преселническа.

Leave a Reply

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: