От далеко

От далеко за Яна дойдоя

От далеко дори от край земя.

Яна има деветина братя

Те на Яна вели проговарят.

Иди Яно, иди наша сестро

Често госте Яно ке дождаме.

Ката петок Яно и събота

А в неделя Яно стара майка.

Излага се Яна та отиде

Чека Яна госте да и дойдат.

Ката петок Яно и събота

А в неделя Яно стара майка.

Нема никой Яно да потропа

Нема на кой порти да отвори

Нито Яна деветина братя

Нито Яна нейна стара майка.

Песента се изпълнява от женски народен хор към ПАНПТ “Чепино”. Песента е местна от ….

Leave a Reply

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: