Хаджи Башко

Чепино се намира на кръстопът между Македония и Тракия и било изложено на голяма опасност от страна на арнаутските разбойнически банди. Никой не успявал да спре разбойниците. Измежду местното население се явил юнак, който се наел да защитава района. Това бил хаджи Башко от с. Баня /днес кв. Чепино на Велинград/. За хаджи Башковите подвизи се носели предания из цялото корито. Юначеството му било възпято и в народна песен. Веднъж, в началото на 19 век, голяма разбойническа банда тръгнала от Македония към Пловдив. Като дошли в краището Бабек над Чепино, започнали да тормозят и да грабят местното население. Хората повикали хаджи Башко. Като стигнали с. Баня, разбойниците били посрещнати от въоръжената с ножове дружина на хаджи Башко. Арнаутите били прогонени. Всички села в района защитавал хаджи Башко. Село Баня пък било обградено от каменен зид, четири аршина висок. В тази крепост се влизало само от две врати, над всяка врата имало по една кула цялата в дупки, за да може да се стреля оттам. Години след Освобождението остатъците от хаджи Башковата кула още стояли здрави и се виждали.

Leave a Reply

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: