Юнак се викна

Юнак се викна, викна провикна

Във тая ама гора зелена/2.

Горо ле, горо, горо зелена,

нещо ша си та горо помоля,

да можеш да ми  горо,  помогнеш.

Че си ма  гонят  горо,  душмани

главата да ми горо, йодрежат,

булчето да ми горо горо, йотнемат.

Юнак се викна, викна провикна

Във тая ама гора зелена/2.

Песента се изпълнява от Мъжка фолклорна група към ансамбъл “Драгиново” към читалище “Методий Драгинов-1936”. Песента е от с. Драгиново, край Велинград.

Leave a Reply

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: