Легенда за Пашови скали

Легенда разказва, че някой си паша от Татар Пазарджик отишъл на лов в района на Пашови скали. Наблизо пасяла козите си хубавата Севдана. Пашата я видял, много я харесал и се опитал да я отвлече. Вдигнала се врява, разлаяли се кучета и годеникът на Севдана – Гюргю, дочул врявата, отишъл при скалите, хванал пашата и го хвърлил в пропастта. След това двамата със Севдана забягнали далеч.

Местността Пашови скали е обявена за природна забележителност през 1981 г. Тя се намира в близост до село Юндола.

Leave a Reply

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: