Финансова подкрепа от Национален фонд “Култура”

Проектът “Пазим миналото, за да има бъдеще – 70 години ансамбъл “Чепино” получи безвъзмездна финансова подкрепа по Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество 2022 .

Проектът представлява програма от събития чрез използването на нови форми и пространства за изява през целия следващ творчески сезон /октомври 2022 г. – юли 2023 г./. Популяризиране на фолклора и привличане на нови публики чрез социални мрежи и медии. Осъществяване на приемственост, активен творчески репетиционен и концертен процес през целия сезон. Обновяване и обогатяване на репертоара. Възможност за нови изяви и публики.

Общата стойност на безвъзмездното финансиране е 14 935 лв.

Leave a Reply

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: