Добрите сърца добро мислят и добро правят /галерия/

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд”Култура – програма “Подкрепа за частни организации в областта на любителското изкуство 21”.

Leave a Reply

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: