Творчески лагер и репетиции на нова музикално- танцова постановка за 70 г. ПАНПТ “Чепно”.

Сред вековните борови гори в курорта Юндола сложихме начало на репетициите за предстоящите концерти посветени на 70 годишния юбилей на ансамбъл Чепино”.Част от празничната програма за юбилея е свързана с обновяване и осъвременяване на репертоара на ансамбъла. За тази цел през следващите месеци ще работим с хореографа доц. Георги Гаров и музиканта и композитора Петьо Кръстев – официална страница/Petyo Krastev

Проектът “Пазим миналото за да има бъдеще – 70 години ансамбъл “Чепино” се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria

Leave a Reply

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: