Мария Чорбаджиева с още един председателски мандат

На 7 март се проведе отчетно-изборно събрание на ОНЧ „Св. св. Кирил и Методий – 1905“. Читалищното настоятелство с председател Мария Чорбаджиева отчете активна творческа и концертна дейност, награди и призови отличия от конкурси и фестивали, над 35 000 лв. от спечелени проекти. През изтеклия 3-годишен мандат читалището няма просрочени задължения. Отчетена бе и изключително резултатната работа по инициативата „Старото читалище“, чиято цел е сградата да бъде основно ремонтирана и отново да стане място за културна дейност.

С пълно мнозинство участниците в събранието дадоха подкрепа за още един председателски мандат на Мария Чорбаджиева. За членове на Читалищното настоятелство бяха избрани: Атанас Фурнаджиев, Йордан Кишев, Ели Саздова, Васил Ангелов, Борис Димов, Незабравка Янакова, Страхил Бориков и Велислав Аврамов. В състава на Проверителната комисия са: Цветанка Илиева, Здравка Миткова и Тодор Цанов.

Leave a Reply

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: