КОНКУРС ТЕМАТИЧНА ДЕТСКА РИСУНКА “Нарисувай Мечта”

 

В изпълнение на Поддейност 2 Изложба на тематични детски рисунки; Дейност 5 Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност (включително чрез провеждане на информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност) в изпълнение на договор: BG05M9OP001-2.056-0009-2014BG05M2OP001-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Велинград“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“Техническа информация:

  1. КОНКУРС ТЕМАТИЧНА ДЕТСКА РИСУНКА  В КАТЕГОРИЯ 1-4 клас
  2. КОНКУРС ТЕМАТИЧНА ДЕТСКА РИСУНКА  В КАТЕГОРИЯ 5-7 клас

Място на провеждане: гр.Велинград, зали на НЧ „Св. св. Кирил и Методий-1905“ – кв. Чепино, гр. Велинград – пл. Македония № 1

Участници:

  • Деца от целевите групи – деца, ученици и младежи от етнически малцинства (включително роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция
  • други заинтересовани лица

Цел:

Повишаване на социалния потенциал на местните общности, както и осъществяване на здравни, информационни и образователни дейности, имащи за основна цел да подпомогнат и подкрепят развитието на местните общности.           

Обобщена информация:

Стъпки в изпълнението на дейността:

  1. Организиране на 2 бр. уорк шопове

НА 17.03.2023 от 13.00 до 17.00 часа и на 18.03.2023 от 14.00 до 17.00 часа

на деца от  Оу Неофит Рилски ВелинградОу Христо Ботев ВелинградОУ “Георги Бенковски” и ИСУ “Методий Драгинов” , както и на всички деца от територията на Община Велинград, беше дадена възможност да се включат в   уорк шоп – съответно Уорк шоп категория 1-4 клас и Уорк шоп категория  5-7 клас.

За провеждането на всеки уорк шоп бяха осигурени:

  1. Аниматор/учител по изобразително изкуство, който ги напътстваше, координираше работата им и ги мотивираше
  2. Ресурсно обезпечаване, вкл. осигуряване на бои,  платна за рисуване, четки за рисуване, палитри за смесване на цветове
  3. Логистика – плодове, вода, топли и млечни напитки за децата от целевата група

Малките художници изработиха рисунки, които бяха представени в 2 /две/ изложби, обединени под общото мото “МЕЧТА“, представени в зала 1 и зала 2 на НЧ „Св. св. Кирил и Методий-1905“ – кв. Чепино, гр. Велинград – пл. Македония № 1 в периода : 27.03.2023 до 02.04.2023 в НЧ „Св. св. Кирил и Методий-1905“ – кв. Чепино, гр. Велинград – пл. Македония № 1

Децата бяха наградени в две категории:

В категория 1-4 клас – на 29.03.2023 г.

В категория 5-7 клас – на 30.03.2023 г.

На откриването на двете мероприятия присъстваха представители на общинските власти, неправителствения сектор, родители на деца и др. заинтересовани лица. Не случайно конкурсите бяха обединени под наслова “Нарисувай Мечта”, защото децата са бъдещето ни и чрез тази изложба е показан техния прочит на любовта към ближните и разбирането за *различие* и *културна идентичност *.

На всички деца бяха осигурени стимулиращи наградни за участие в инициативите, както и специални награди за победителите в двете категории  В конкурса участшаха над 60 рисунки с мечти – “Да летя в космоса” , “Да видя айфеловата кула”, “Да бъда звезда”, “Да пътувам”, “Да стана учител, готвач, футболист, гримьор”…… и още и още. Включен като жури и председател на комисията бе известният велинградски художник Атанас Фурнаджиев , който разгледа творбите и определи победителите, както следва:

В категория 1-4 клас

1. Мартин Бошнаков

2. Вяра Лачева

3. Айла Алендарова

В категория 5-7 клас

1. Борислава Асенова

2. Ивайла Цимпарева

3. Малинка Лютова

В официална церемония, победителите получиха своите награди. Всички рисунки,  участвали в конкурса са експонирани в изложби в зали на  Читалище Чепино Велинград /ОНЧ “Св.св.Кирил и Методий-1905”. Подобни събития са особени ценни, защото дават възможност на децата да покажат своето въображение и талант, а на нас – възрастните – че това е верният път за възпитание и приемственост.

Leave a Reply

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: