Старо желязо за изкуство и култура

Продължаваме работата по превръщането на Старото читалище в място за култура и изкуство! Благодарим на учениците от 10 -и клас на “ПГГС Хр. Ботев” – гр. Велинград💪и техните ръководители Цветан Гугалов и Георги Янчев за участието им в нашата акцията за предаване на старо желязо. Средствата от предаденото за вторични суровини желязо

/почти 600 лв./ отново ще използваме за материали и ремонт на сградата.

Благодарим и на сем. Тоневи за строителните материали, с които ще започнем работата по стените в салона на читалището.😀

Предстои ни концерт!

Leave a Reply

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: