70 години Ансамбъл “Чепино” – “Пазим миналото, за да има бъдеще” /галерия/.

На 19 май в сградата на старото читалище се проведе тържественият, юбилеен концерт “Пазим миналото, за да има бъдеще”, посветен на 70-годишнината на ансамбъл “Чепино”.

Той се осъществи по проект, реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria– „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество 2022.“

Leave a Reply

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: