70 години Ансамбъл “Чепино” – “Пазим миналото, за да има бъдеще”- юбилеен концерт.

70 години Ансамбъл “Чепино” – “Пазим миналото, за да има бъдеще”- юбилеен концерт .

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria– „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество 2022.“.

Leave a Reply

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: