Награда за ПАНПТ “Чепино” от фестивала “Малешево пее и танцува – 2023”

На 7 октомври ПАНПТ “Чепино” взе участие в конкурсната програма на XVIII международен фолклорен фестивал “Малешево пее и танцува – 2023”. Журито присъди на ансамбъла Специалната награда на кмета на община Струмяни. Честито на всички самодейци! Поздравления за ръководителите Боян Байраков, Ели Саздова, Аделина Пещерска и Иван Пещерски!

Leave a Reply

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: