Легенда за чепинския змей

Някога във времето назад, в красивите ни родопски гори имало планинско езеро, заобиколено от вековни дървета и слънчеви зелени поляни. В спокойните му води живеел огромен змей. Той бил пазителят и страшилището на селището, което се намирало близо до езерото. Пазел реколтата от зли хали и градушки, но и не пускал вода на хората. За... Continue Reading →

Легенда за Пашови скали

Легенда разказва, че някой си паша от Татар Пазарджик отишъл на лов в района на Пашови скали. Наблизо пасяла козите си хубавата Севдана. Пашата я видял, много я харесал и се опитал да я отвлече. Вдигнала се врява, разлаяли се кучета и годеникът на Севдана - Гюргю, дочул врявата, отишъл при скалите, хванал пашата и... Continue Reading →

Хаджи Башко

Чепино се намира на кръстопът между Македония и Тракия и било изложено на голяма опасност от страна на арнаутските разбойнически банди. Никой не успявал да спре разбойниците. Измежду местното население се явил юнак, който се наел да защитава района. Това бил хаджи Башко от с. Баня /днес кв. Чепино на Велинград/. За хаджи Башковите подвизи се носели... Continue Reading →

Предание за съдбата на славната крепост “Цепина”, последната твърдина, завладяна  от османските нашественици

Добре укрепена  и защитена била крепостта. Нейните защитници имали и храна, и вода, но туй що господ е решил, никой не може да измени.  Случило се, че едно дете, без да го съзрат ни родителите, ни вардачките му, излязло от крепостта и попаднало в турските ръце. Майката на детето толкова силно плачела, че обсадените решили да я пуснат... Continue Reading →

Армъни

За произхода на армъните има много на брой, различни и противоречиви хипотези. В собствените си версии и митове те извеждат произхода си от Италия и Рим, от римляните или пък от древни балкански племена (траки и илири), романизовани и избягали в планините. Някои сочат като своя прародина древна Македония, а Александър Македонски - за свой... Continue Reading →

Поема за хаджи Башко

Когато вдигна турски цар Емир Мехмед (ловец наречен) по море сефер с безчет войски сто хиляди по сухо. В Пловдив за беда дойдоха шест паши с еничери и тук преминаха през Пещера на юг. Мехмед паша в Костадиново и Чепино отвед събра народа: вси попове, кметове и други, и каза да ги свържат там и... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑