За нас

Образцово народно читалище „Св. св. Кирил и Методий-1905“ е читалище с традиции, но с поглед в бъдещето. Основната цел, която си поставя в работата, е свързана със събиране, съхраняване и популяризиране на българския фолклор и в частност с фолклора на Чепинското корито. Различните формации в организацията – Представителен ансамбъл за народни песни и танци “Чепино“, ДФА “Чепинче, музикални школи по тамбура, тъпан и акорден, разучават и популяризират този фолклор чрез различни изяви на местно, национално и международно ниво. Читалището работи с над 150 души, на възраст от 6 до 86 години.
Успешно реализирани и в момента реализиращи се проекти :
2018 г.- Проект „Чепинският змей“ – фолклорно-музикален спектакъл, пресъздаващ легендата за
създаването на Чепинското корито. Проект, финансиран от „Пловдив -Европейска столица на
културата 2019г.“
2018 г. – Проект „Тамбури дрънкат“ – създаване на музикална школа за обучение по тамбура и
възстановяване на тамбурашка група. Проект, финансиран по програма „Ти и Лидл за по- добър
живот“.
2020 г. – Проект „Бабинден във Велинград “. Проект, финансиран по ПРРС 2014-20202
2021 г. -Проект „Наследство“ – проект за запазване на ценното песено фолколрно богатство на Северозападните Родопи. Проект, финансиран по програма „Ти и Лидл за по- добър живот“.

2021г.- Проект “Добрите сърца добро мислят и добро правят“ – детска музикално -танцова постановка. Проектът се финансира от Национален Фонд Култура.

Представителен ансамбъл за народни песни и танци”Чепино”

ПАНПТ “Чепино” е създаден през 1953 г. Има  богат репертоар, включващ песни и танци от всички фолклорни области на България. Ансамбълът има стотици успешни изяви в многобройни фолклорни събития в страната и в чужбина – Сърбия, Македония, Гърция, Русия, Германия, Франция, Австрия, Полша, и др. Главен художествен ръководител на ансамбъла е Боян Байраков. Хореограф е Аделина Пещерска. Женският хор към ансамбъла се ръководи от Ели Саздова, Мъжката фолклорна група към фолклорната формация е носител на наградата „Сребърна брадва“ от Международния фестивал за автентичен фолклор- Закопане, Полша. Ръководител на групата и на народния оркестър е Иван Пещерски.

Детски фолклорен ансамъбл “Чепинче“.

Над 100 деца от 5 до 17 години танцуват в различинет гурпи към детския ансамбъл. Той е създаден през 1980 г. Негов дългогодишен ръководител е Аделина Пещерска. Към ансамбъла са детски народен хор и тамбурашка група. Ръководител на хора е Ели Саздова, ръководители на тамбурашката група са д-р Петьо Кръстев и Иван Пещерски.

Библиотеката към ОНЧ “Св.св. Кирил и Методий-1905“е ремонтирана и обновена. Нейният фонд се обогатява всяка година чрез проекти, финансирани от Министрество на културата и дарители.


Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑