И нека е светлина!

August 16, 2021by Admin0 Comment

     И нека е светлина! След 30 години сцената на старото читалище отново е осветена. Подкрепа и помощ за изграждането на нова ел. инсталация и сценично осветление ни оказа Електроразпределение ЮГ ЕАД – КЕЦ Велинград. Чрез тяхната програма ” EVN за България” електротехници работят и финансират различни проекти и обекти с обществено значение в цялата страна. Първият обект за община Велинград, подпомогнат чрез тази програма, е нашето читалище. За следващия концерт в старото читалище първият ред ще е запазен за Георги Ценев, Георги Цанов, Георги Тасев, Радослав Аршинков, Радко Ганев и Николай Шошов. За труда, средствата и подкрепата, благодарим от сърце. Продължаваме!

Leave a Reply

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: